Ny skattefri bagatelgrænse for personalegoder – noget for dig?

Nu bliver det muligt at modtage skattefri gaver og herunder vin – og det bliver lettere for arbejdsgivere at administrere gaver til medarbejdere.

Skatteministeriet har den 17. marts 2011 sendt et lovforslag i høring vedrørende skattefritagelse for mindre personalegoder m.v. Lovforslaget vil også betyder en lempelse af indberetningsreglerne for arbejdsgiverne. Når ændringen er gennemført, har arbejdsgiveren kun har indberetningspligt, hvis værdien af det enkelte gode overstiger 1.000 kr. Det forventes, at lovforslaget vedtages inden sommerferien, og de nye regler indføres med tilbagevirkende kraft fra og med 1. januar 2011 – og vi skal nok rette teksten til her, når forslaget er vedtaget.

Lovforslagets indhold: Der indføres en ny årlig skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr. pr. medarbejder. Overskrides bagatelgrænsen, skal der ske beskatning af hele beløbet og ikke kun det overskydende beløb (på samme måde som den allerede gældende bagatelgrænse vedrørende arbejdsmæssigt betingede goder). Den nye bagatelgrænse omfatter f.eks. mindre gaver og påskønnelser i form af blomster, vin og chokolade, deltagergebyr til motionsløb samt adgang/årskort til svømmehal, forlystelsespark, zoo, museum, teater og sportsbegivenheder m.m., men også den almindelige julegave.

Reglerne for indberetning ændres samtidig, og arbejdsgiver slipper fremover for at skulle indberette goder med en værdi under 1.000 kr. pr. stk. – også i de situationer, hvor værdien af flere goder tilsammen overstiger den nye bagatelgrænse på 1.000 kr. Kun i de tilfælde hvor værdien af det enkelte gode overstiger 1.000 kr., skal der ske indberetning. Arbejdsgiver skal derfor ikke holde styr på, hvor meget den enkelte medarbejder modtager af bagatelagtige personalegoder.

Fremover vil det være medarbejderen, som skal holde styr på, om bagatelgrænsen overskrides. Hvis den samlede værdi overstiger 1.000 kr. pr. år., skal medarbejderen selv huske at selvangive værdien af alle bagatelagtige personalegoder. Dog skal julegaver i naturalier aldrig beskattes, hvis værdien ikke overstiger 700 kr. pr. år (dvs. uændret i forhold til gældende regler) – uanset at den nye bagatelgrænse i øvrigt overskrides.

Lejlighedsgaver er stadig skattefri! Praksis for lejlighedsgaver i anledning af private mærkedage (bryllup, runde fødselsdage m.m.) er uændret, og sådanne gaver er fortsat skattefrie. Værdien heraf skal ikke medregnes i den nye bagatelgrænse. Praksis for generel personalepleje er ligeledes uændret, og der er fortsat skattefrihed. Værdien af kaffe- og frugtordninger, deltagelse i sædvanlige firmaarrangementer (julefrokost og firmaudflugter m.m.), blomster i anledning af ansættelse, udnævnelse eller lign. samt arbejdsgivers tilskud til f.eks. kantineordning og personaleforeninger (kultur-, kunst- og sportsaktiviteter, der foregår på arbejdspladsen) skal åledes heller ikke medregnes i den nye bagatelgrænse. Det vil således være skattefrit at deltage i f.eks. vinsmagninger arrangeret af arbejdspladsen hvorfor ikke få hele Danmarks Vinhandel – klubvin.dk til at stå for jeres næste arrangement?

0 kommentarer